RSS

Monthly Archives: December 2014

Nhật kí ngày bão

Bão tan. Vì có cơn bão khác đến. Nhỏ thôi, nhưng cũng bận lòng đấy. Bão nhỏ đi qua thì dư âm bão lớn lại trở lại.

Dạo này ping Skype còn không trả lời nữa. Chắc muốn quên nhau thật rồi. Không biết có thực sự là một dấu chấm hết?

2014, 1 năm của cơm áo gạo tiền, hành hạ đến tận hết năm vẫn chưa dứt cho coi. 2015 xác định đi nhé 🙂

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 29, 2014 in Uncategorized